Vyhľadávanie na stránkach
Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Plate, s.r.o.

Článok 1.
Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru na internetovom obchode www.peknetaniere.sk (ďalej len „internetový obchod“) môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Článok 2.
Postup pri objednávaní

1. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho registračný formulár internetového obchodu vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu internetového obchodu a spoločnosť Plate, s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v internetovom obchode. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.
2. Zákazník si môže na internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo PRIDAŤ DO KOŠÍKA.
3. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla PRIDAŤ DO KOŠÍKA sa zobrazí stránka s aktuálnym obsahom nákupného košíka.
4. Do nákupného košíka je možné pridávať ďalší tovar až do doby, kým sa nestlačí tlačidlo " OBJEDNAŤ".
5. Po stlačení tlačidla " OBJEDNAŤ" internetový systém skontroluje dostupnosť tovaru na sklade a stlačením tlačidla ODOSLAŤ sa vygeneruje oznam o zaregistrovaní objednávky, ktorý sa zašle aj na adresu. Okamihom zobrazenia oznámenia o zaregistrovaní objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Plate, s. r. o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov.

Článok 3.
Platobné podmienky

Zákazníci majú možnosť zaplatiť za objednávku týmito spôsobmi:
a)prevod na účet
b)platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
c)dobierka

Článok 4.
Dodacie podmienky a náklady na prepravu

1.Dodacie podmienky a náklady na prepravu závisia od spôsobu dopravy. Zákazníci majú možnosť zvoliť si nasledovný spôsob prepravy:

Spôsob dopravy
Naši zákazníci si môžu vybrať spôsob doručenia objednaného tovaru - buď Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou Remax. Taktiež si môžu vybrať spôsob platby - či už priamu platbu pri prevzatí tovaru alebo zaslanie príslušnej čiastky za tovar vopred na účet e-shopu. Tovar Vám bude dodaný ihneď po doručení Vašej platby na účet nášho internetového obchodu. V prípade, že si vyberiete platbu vopred - zašleme Vám na Vašu mailovú adresu elektronickú formu faktúry - následne môžete vykonať prevod. Nezabudnite pri prevode uviesť príslušný variabilný symbol, aby sme vedeli správne identifkovať Vašu platbu. Ceny dopravy v našom e-shope: Detské taniere, hrnčeky, šálky, kuchynské doplnky a iné kategórie Slovenská pošta - balík - platba vopred na účet e-shopu 4,00 € Slovenská pošta - balík - platba pri prevzatí tovaru 4,50 € Remax - doručenie kuriérom - platba vopred na účet e-shopu 6,95 € Remax - doručenie kuriérom - priama platba kuriérovi pri prevzatí tovaru 7,14 € Jedálenské súpravy Slovenská pošta - balík - platba vopred na účet e-shopu 6,10 € Slovenská pošta - balík - platba pri prevzatí tovaru 6,60 € Remax - doručenie kuriérom - platba vopred na účet e-shopu 7,14 € Remax - doručenie kuriérom - priama platba kuriérovi pri prevzatí tovaru 8,33 € 2.Objednávky budú zo strany Plate, s. r. o. spracovávané najneskôr do troch pracovných dní.
Pod spracovaním objednávky sa rozumie zaslanie tovaru kuriérom. V prípade platby prevodom na účet sa objednávka spracúva až po prijatí platby na účet Plate, s. r. o.
3.Plate, s. r. o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú uvedie v internetovom obchode v časti kontaktné údaje. Ak sa nepodarí zrealizovať doručenie tovaru kvôli chybe na strane zákazníka (neprevzatie zásielky), stráca zákazník nárok na bezplatné, opakované doručenie. V takýchto prípadoch bude v prípade opakovaného doručovania platba za tovar navýšená o náklady predošlého neúspešného doručenia.

Článok 5.
Storno objednávky

Zákazník má právo stornovať objednávku. Objednávka sa môže stornovať telefonicky na čísle 0908/793 564 alebo mailom na info@peknetaniere.sk.

Článok 6.
Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

1.Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2.Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese info@peknetaniere.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Plate, s.r.o., Karpatská 58, 900 55 Lozorno lebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou Plate, s.r.o., a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.
3.Spoločnosť Plate, s. r. o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

Článok 7.
Reklamačné podmienky

1.Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.
2.V prípade reklamácií je potrebné, aby zákazník čo najskôr o tejto skutočnosti informoval spoločnosť Plate, s. r. o. a to telefonicky na čísle 0908/793 564 alebo mailom na info@peknetaniere.sk.
3.Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Nevzťahuje sa na vady, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym používaním, nesprávnou manipuláciou či skladovaním. Reklamovaný tovar je potrebné vrátiť spolu s dokladom o jeho zakúpení. V prípade zistenia výrobnej vady bude tovar vymenený za nezávadný kus, resp. budú vrátené peniaze v plnej výške. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného.
4.Za škodu spôsobenú pri preprave zodpovedá prepravca.
5.Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru zákazníkovi.
 

Nákupný Košík

Obsahuje 0 položiek

 
Prihlásenie

Registrovaní zákazníci

Ak máte u nás založený účet, prihláste sa, prosím.


 
 
KONTAKTY:
Plate, s. r. o.
Karpatská 58
900 55 Lozorno

IČO: 44 699 832

tel. 0908 793 564
www.peknetaniere.sk
info@peknetaniere.sk

 
 
www.peknetaniere.sk

Dajte vedieť aj o Vašej stránke